new public management


new public management
naujoji viešoji vadyba statusas T sritis Politika apibrėžtis Nauja vadybos doktrina ir teorija, siejama su M. Weberio idealiosios biurokratijos modelio kritika, orientacija į vartotojų poreikius ir efektyvią vyriausybę. Naujosios viešosios vadybos (NVV; kartais – naujasis viešasis valdymas) terminas pirmą kartą pavartotas akademinėje literatūroje 20 a. 10 dešimtmečio pr. Galima apibrėžti kaip doktriną ir kaip teoriją. Kaip doktrina – tai visuma įsitikinimų arba nuomonių, kaip turi būti valdoma valstybė ir teikiamos viešosios paslaugos; doktrina remiasi F. Tayloro moksliniu valdymu. Skirtinguose doktrinos šaltiniuose pagrindinė NVV idėja suprantama įvairiai (didesnė orientacija į vartotojų poreikius; versli vyriausybė). Kaip teorija yra mokslinių teiginių visuma, jų tikslas – paaiškinti valstybės valdymą ar viešųjų paslaugų teikimą. Daugiausia siejama su Weberio idealiojo biurokratijos modelio, jau praradusio teorinę ir praktinę reikšmę, kritika. Kilusi iš 2 pagrindinių šaltinių: 1) atstovaujamosios demokratijos teorijos, kur daugiausia dėmesio skiriama biurokratijos kontrolei; 2) vadybos teorijos, kur daugiausia dėmesio skiriama didesnei valstybės tarnautojų laisvei ir biurokratinių suvaržymų mažinimui. atitikmenys: angl. new public management ryšiai: susijęs terminasWeberio idealusis biurokratijos modelis

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • New public management — is a management philosophy used by governments since the 1980s to modernise the public sector. New public management is a broad and very complex term used to describe the wave of public sector reforms throughout the world since the 1980s. The… …   Wikipedia

  • New Public Management — Das New Public Management (NPM) bzw. Öffentliche Reformverwaltung bezeichnet eine Richtung innerhalb der Verwaltungsreform und Staatsmodernisierung, die auf der Übernahme privatwirtschaftlicher Managementtechniken beruht. Die Eckpunkte des New… …   Deutsch Wikipedia

  • New Public Management — NPM redirects here. For other uses, see NPM (disambiguation) New Public Management is a management philosophy used by governments since the 1980s to modernise the public sector. New Public management is a broad and very complex term used to… …   Wikipedia

  • New Public Management — Nouvelle gestion publique La nouvelle gestion publique est un concept de gestion publique né dans les années 1970 dans les milieux néo libéraux. Il prône la modernisation du management des administrations publiques dans le but d en améliorer le… …   Wikipédia en Français

  • New public management — Nouvelle gestion publique La nouvelle gestion publique est un concept de gestion publique né dans les années 1970 dans les milieux néo libéraux. Il prône la modernisation du management des administrations publiques dans le but d en améliorer le… …   Wikipédia en Français

  • New Public Management (NPM) — von Professor Dr. Dietrich Budäus I. Begriff und inhaltliche Kennzeichnung NPM steht in der internationalen Diskussion als Leitbegriff für die Reform und Modernisierung von Staat und Verwaltung seit Beginn der 90er Jahre. Teilweise wird NPM als… …   Lexikon der Economics

  • Public management — considers that government and non profit administration resembles private sector management in some important ways. As such, there are management tools appropriate in public and in private domains, tools that maximize efficiency and effectiveness …   Wikipedia

  • Public Management — (etwa synonym mit zielorientierte Steuerung und Gestaltung von Staat und öffentlicher Verwaltung) ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, welche den öffentlichen Sektor systematisch aus betriebswirtschaftlicher, sozialwissenschaftlicher und… …   Deutsch Wikipedia

  • New Public Administration — is an anti positivist, anti technical, and anti hierarchical reaction against traditional public administration. Contents 1 History 2 Themes 3 Criticism 4 Significance …   Wikipedia

  • Public Management — ⇡ New Public Management. Literatursuche zu  Public Management auf www.gabler.de …   Lexikon der Economics